Mokyklos taryba

KAZLŲ RŪDOS SAV. ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 2019-09-02
Antanavas

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Rasa Piežienė Mokyklos tarybos pirmininkė
2. Rūta Grikietienė Mokyklos tarybos sekretorė, pradinių klasių mokytoja
3. Milda Aleksienė Tėvų atstovė
4. Neringa Kirkliauskienė Lietuvių kalbos, tikybos mokytoja
5. Renata Kandrotienė Matematikos mokytoja
6.  Rimvydas Jasevičius Mokinių atstovas
7.  Aistė Žukauskaitė Mokinių atstovė