Administracija

 

Aldona Aputienė

Direktorė
Darbo tel.: 8 343 66060

Mobilus: 8 687 27131

Vilma Staugaitienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui
8 343 66060

Rūta Žemaitienė

Vyriausioji buhalterė
8 343 90346