Projektai

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME
Informacija apie OPKUS įgyvendinimą
Vaikų socializacijos projektas  „Pažink pasaulį futbolo aikštėje““

Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, kuris teigiamai veikia vaikų sveikatą: mažina susirgimų riziką, nerimą, jautrumą, geriną nuotaiką, miegą, gebėjimą bendrauti, didina pasitikėjimą savimi. Judėjimas – reikšmingiausias harmoningo vaiko vystymosi ir sveikatos stiprinimo veiksnys vaikystėje. Maži vaikai daug juda ir su dideliu džiaugsmu žaidžia įvairius judriuosius žaidimus. Tačiau jiems paaugus fizinis aktyvumas sumažėja. Vaikai vis daugiau laiko praleidžia sėdėdami, jų laisvalaikį užpildo telefonai, televizija ir kompiuteriniai žaidimai, o judėjimas lieka nuošalyje. Todėl didžiausia atsakomybė tenka tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams. Svarbiausia yra kuo įvairesniais būdais skatinti ir padėti tenkinti biologinį vaikų poreikį judėti, kad vaikai susidomėtų ir įsijungtų į fizinę veiklą. Mėgėjų futbolas yra viena iš netradicinių vaikų fizinį aktyvumą skatinančių metodų. Projekto vadovė Rūta Grikietienė

 

Baigiantis 2019-iesiems baigėsi pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Koks aš – tokia Tėvynė”. Šis projektas suteikė galimybę net ir patiems mažiausiems jaustis tikrais miestelio piliečiais, aktyviai švęsti valstybines ir tautines šventes, puoselėti tautos tradicijas bei papročius ir savo veikla prisidėti prie jų tęstinumo. Vykdant numatytas veiklas mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo edukacinėse programose, organizuotuose praktiniuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, įvairiose akcijose,  susitikimuose ir išvykose (Velykų šventės šventimas ,,Kiek vaikučių-tiek margučių“; Šeimos šventė „Vaikystės fiesta“; išvyka į Sudargo ir Veliuono piliakalnius, Palemono  kalną (Seredžiuje); Raudonės ir Panemunės pilis, edukacija A.J. Juškų etninės kultūros muziejuje, bei edukacija“Nemunas ir gyvenimas prie jo“ Panemunių regioninio parko lankytojų centre; Birželio 14 dieną 11 val. 59 min. visoje Lietuvoje skelbiama Visuotinė tylos minutė. Prie šios įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti, prisijungė mokiniai su mokytojais; 5-10 klasių mokiniai rugsėjo-lapkričio mėn. rinko informaciją apie valstybines ir tautines šventes, sudarė nuoseklų jų ciklą ,,Rėdos Ratą“, kurį ilustravo  tautinių papročių ir simbolių ilistracijomis; Spalio mėnesio akcija: ,,Švarinu ir puoselėju savo aplinką“; 9-10 klasių mokiniai, mokytojai ir kti bendruomenė nariai spalio 29 d. dalyvavo pilietiško roko operoje „Priesaika“ Marijampolės kultūros centre; Vėlinių akcija ,,Uždek žvakę ant nežinomo kapo“; Kūrybinės dirbtuvės: Tautinių simbolių ir atributų kūrimas valstybinėms ir kitoms šventėms; 2-10 klasių mokinių išvyka į Lietuvos Vyriausybės rūmus ir LR seimą; mokiniai kūrė ir parengė ,,Mokinio garbės kodeksą“; Adventinė popietė, mokinių pasirodymas ,,Kaip švenčia senoliai”). Dėkoju visiems dalyavusiems, organizavusiems ir prisidėjusiems turtinant mokinių patrtį, švenčiant valstybines ir tautines šventes bei akcentuojant savo tautiškumo pamatus: kalbą, gamtą, simbolius, papročius, vertybes ir atsakomybę už jų tęstinumą. Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto ,,Koks aš – tokia Tėvynė” koordinatorė Edita Liudvinavičienė