Vizija, misija, vertybės

Mokyklos vizija

Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla – saugi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai organizuojanti ugdymo procesą bei puoselėjanti kultūrinį paveldą.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Grįsti mokyklos veiklą demokratiniais valdymo principais. Sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų saviraiškai. Ugdyti laisvą ir savarankišką asmenį, gebantį atsakingai gyventi.

Vertybės

12767812_1020683811325830_1235381270_overt