Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 METŲ III KETVIRTIS

2020 m. III ketv. finansinės ataskaito

2020-09-30 Aiškinamasis raštas

2020 METŲ II KETVIRTIS

2020 m. II ketv. finansinės ataskaito

2020-06-30 Aiškinamasis raštas

2020 METŲ I KETVIRTIS

2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2020-03-31 Aiškinamasis raštas

2019 METŲ IV KETVIRTIS

2019 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

2019-12-31 Aiškinamasis raštas

2019 METŲ III KETVIRTIS

2019 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2019-09-30 Aiškinamasis raštas

2019 METŲ II KETVIRTIS

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2019-06-30 Aiškinamasis raštas

2019 METŲ I KETVIRTIS

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2019-03-31 Aiškinamasis raštas

2018 METŲ IV KETVIRTIS

2018 m. finansinės ataskaitos

2018-12-31 Aiškinamasis raštas

2018 METŲ III KETVIRTIS

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2018-09-30 Aiškinamasis raštas

2018 METŲ II KETVIRTIS

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2018-06-30 Aiškinamasis raštas

2018 METŲ I KETVIRTIS

2018-03-31 Aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2017-12-31 Aiškinamasis raštas

2017 m. finansinės ataskaitos

2017 METŲ IV KETVIRTIS

2017-09-30 Aiškinamasis raštas

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2017 METŲ III KETVIRTIS

2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2017-06-30 Aiškinamasis raštas

2017 METŲ II KETVIRTIS

2017-03-31 Aiškinamasis raštas

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2017 METŲ I KETVIRTIS

2016 m. finansinės ataskaitos

2016-12-31 Aiškinamasis raštas 2016 m. finansinės ataskaitos

2016 METŲ III KETVIRTIS

2016-09-30 Aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 METŲ II KETVIRTIS

2016-06-30 Aiškinamasis raštas

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2016 METŲ I KETVIRTIS

2016-03-31 ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. I KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 METŲ METINĖ ATASKAITA

2015-12-31 ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 METŲ III KETVIRTIS

2015 M. III KETV. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 METŲ II KETVIRTIS

2015 M. II KETV. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 METŲ I KETVIRTIS

2015 M. I KETV. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2014 METŲ METINĖ ATASKAITA

2014 M. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2014 METŲ III KETVIRTIS

2014 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2014 METŲ II KETVIRTIS

2014 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas